Så fik vi afviklet vores klubmesterskab

i double, trods det at vi ikke var mere

end 12 medlemmer tilmeldt havde vi

en rigtig hyggelig dag.

 

1 pladsen gik til Ulla H. og Jens

2 pladsen gik til Vivi A. og Aksel

3 pladsen gik til Ann og Steen